demoplan

Architektura a veřejný prostor

ÚP Nelahozeves - výřez plánu topografie terénu

ÚP NELAHOZEVES - 2. MÍSTO V SOUTĚŽI

Náš příspěvek do soutěže o návrh na územní plán obce Nelahozeves se umístil na druhém místě. Přečtěte si o něm → tady.

ÚP Čelákovice - výřez výkresu charakteru území

ÚP ČELÁKOVICE

Návrh řešení územního plánu města Čelákovice je k náhlednutí → na této stránce. Zabývá se podrobným rozborem stávajícího stavu území a navrhuje změny, které rozvinou existující hodnoty obce, resp. eliminují negativní jevy řešených oblastí.

Trenčín si Ty

TRENČÍN SI TY

Účastníme se workshopu v Trenčíně, který se koná ve čtvrtek 18. dubna. Je součástí série přednášek, workshopů a diskuzí s veřejností laickou i odbornou. Cílem projektu je zapojit veřejnost do dlouhodobého plánování města a připravit podmínky pro zadání nového územního plánu centrální městské zóny.

Více informací: TRENČÍN si TYexternal link

Stanice Štvanice - vizualizace

STANICE ŠTVANICE

Zhruba před rokem jsme zpracovávali území ostrova Štvanice v Praze na řece Vltavě jako příspěvek do loňského ročníku festivalu architektury reSite. K nahlédnutí je → tu.

časopis Architekt 01 2013

VLTAVSKÁ SPOJKA

V aktuálním čísle časopisu Architekt 1/2013 je publikován náš projekt Vltavská spojka. Více o něm → zde

Továrna model foto

TOVÁRNA I PENZION

Dokončili jsme studii na rozšíření výrobního objektu na Vysočině. Přístavbu s půdorysem ve tvaru "L" tvoří nová dvoupodlažní provozovna a jednopatrové stavení. Mezi navrhovanými a stávajícími objekty tak vzniká hodpodářský dvůr jako hlavní komunikační prostor plánovaného souboru budov. Flexibilně navržené půdorysy a TZB umožní v budoucnu přestavět výrobnu na penzion.

Plánovaný začátek realizace: jaro 2013

Spolupráce: projekt-stavby.czexternal link

©2007-2019 demoplan, info