demoplan

Architektura a veřejný prostor

ÚP Čelákovice - výřez výkresu charakteru území

ÚP ČELÁKOVICE

Návrh řešení územního plánu města Čelákovice je k náhlednutí → na této stránce. Zabývá se podrobným rozborem stávajícího stavu území a navrhuje změny, které rozvinou existující hodnoty obce, resp. eliminují negativní jevy řešených oblastí.

©2007-2013 demoplan, info