demoplan

Architektura a veřejný prostor

50sqm

50m³

soutěžní návrh na expozici benátského Bienále, 2009

Průměrná velikost obytné místnosti bytu v České republice činí 18,2m2 [1]. Se světlou výškou něco přes 2,5m a více či méně obdélníkovým půdorysem představuje takový prostor prostředí, na něž je průměrný čech zvyklý z každodenního života. Výsledný objem zhruba 50 m3 tak na nás působí obvykle, samozřejmě. Je to něco, na co jsme zvyklí. Skrze obytný prostor - pokoj - každý poznává své okolí, poměřuje vysoké a nízké, malé a velké, světlé a tmavé. Slouží jako určité měřítko pro hodnocení okolní reality.

Co se stane, přeskupíme-li těchto průměrných 50m3 do jiného tvaru? Jak se změní naše vnímání a pocity? Odpověď na tuto otázku podává naše instalace.

50sqm

50m3 je zdeformováno v několika prostorových variacích o různých geometrických poměrech. Těch samých 50m3, najednou vzbuzuje v člověku pocity a emoce. Rozdílné fyzické parametry způsobují různé prožitky.

V našem projektu vznikly celkem čtyři modifikace kasického obývacího pokoje - převýšená místnost, snížená, prodloužená a sešikmená. Ty spolu s referenčním prostorem o tradičních rozměrech vytvářejí cestu, kterou může návštěvník expozice projít a okusit všechny varianty jedna ku jedné.

V každém pokoji nechybí tradiční vybavení tradičního českého obýváku. To jest sedací souprava, puštěná televize a koberec. Televize a sofa jsou ve všech pokojích shodné. Pouze tvar koberce odráží půdorys místnosti. Nábytek tak “zobytňuje” každou místnost a slouží jako jakési lidské měřítko, díky němuž návštěvníci mohou lépe porovnat jednotlivé prostory.

Výsledné vjemy, které člověk absorbuje, jsou v projektu znásobeny sekundárními činiteli (zvukem, barvou, televizním pořadem). Dokreslují amtosféru interiérů.

50sqm

Místosti jsou situovány při stěnách pavilonu. V jeho středu tím vzniká prostor sloužící k odpočinku návštěvníků.

[1] - údaj z r. 2001, ČSÚ

©2007-2019 demoplan, info