demoplan

Architektura a veřejný prostor

Anglické nábřeží

Anglické nábřeží

polyfunkční objekt, Plzeň, soutěžní návrh, 2009

Anglické nábřeží v Plzni - návrh umísťuje na východní hranu volného pozemku severojižně orientovanou podélnou budovu s patřičným odstupem od sousední Komerční banky. Mezi ní a bankou tak vzniká pěší promenáda. Ta spojuje Komenského sady a Americkou ulici. Zvýšené přízemí navrhované stavby je volně propojeno s promenádou a slouží jako univerzální polyfunkční prostor pro veřejnost. V dalších podlažích je budova rozčleněna do tří objemů. Každému je přiřazená jiná funkce – byty, hotel a kancelářské plochy.

Anglické nábřeží

Volný pozemek na nábřeží v současnosti slouží jako jakýsi katalizátor mezi rušnou Americkou ulicí na jižní straně a klidovou zónou parkového charakteru na severu. Z východu a západu je jeho průběh diktován blokem Komerční banky a regulací řeky. Pozemek tak leží na jedné z pěších tras spojujících historické centrum a opačný břeh řeky. Z tohoto faktu vychází naše řešení. Umožňuje a dále rozvíjí přirozenou fluktuaci chodců v severojižním směru.

Anglické nábřeží

pohled od Denisova nábřeží

Anglické nábřeží

půdorys přízemí - univerzální polyfunkční prostor

V úrovni terénu projekt předpokládá zřízení multifunkčního veřejného prostoru doplněného dalšími funkcemi ve vyšších patrech. Jedná se o univerzální prostor, který simuluje úlohu podobnou vstupním partiím velkých kulturních a společenských institucí (např. knihoven, muzeí apod.). Je vybaven katalogem knih, denního tisku, prostorami pro sezení a nerušenou četbu nebo poslech hudby, počítačovými pracovišti s přístupem na internet, kavárnou apod. Slouží široké veřejnosti k odpočinku a trávení volného času v blízkosti městského centra. Celý prostor je průchozí a volně navazuje na exteriér. Jsou do něj doplněny další funkce. Některé jsou částečně integrovány (kavárna, knihkupectví, restaurace), jiné jsou z něj naopak vyděleny (vstupy do vyšších podlaží, přístup do podzemní garáže).

Celý prostor je flexibilní. Předpokládá se jeho využití pro celou škálu dalších aktivit. Např. pořádání výstav, seminářů, workshopů, veletrhů nebo přednášek.

Anglické nábřeží

východní pohled

Anglické nábřeží

©2007-2019 demoplan, info