demoplan

Architektura a veřejný prostor

park Čtyři Dvory

Park Čtyři Dvory

spoluautorka: Štěpánka Šmídová / www.smidova-la.comexternal link
soutěž, České Budějovice, 2012

Park Čtyři Dvory bude v Českých Budějovicích zaujímat výsadní postavení. Jeho území leží na samotné špičce klínu přírodních ploch vnikajících od severozápadu do městského prostoru. Tento lukrativní přístup k lesům a loukám v oblasti Vrbenských rybníků by neměl být narušen ani zbudováním komunikačního propojení ulice M. Horákové se Strakonickou třídou (díky plánovaným ekoduktům). Park Čtyři Dvory bude křižovatkou a startovním místem lidí trávících zde odpoledne nebo vydávajících se na pěší a cyklistické výlety do okolí Českých Budějovic. A to nejen z bezprostředního sousedství, ale takřka z celého města.

Hlavním cílem návrhu je vytvořit volný parkový prostor s co možná největšími celistvými plochami zeleně. Proto jsou veškerá sportoviště, budova zázemí, kavárny, půjčovny a vůbec všechny umělé povrchy soustředěny na jednu kompaktní plochu. Vzniká tak Kruh o průměru 60 metrů plující uprostřed přírodní krajiny. Zbytek řešeného území může tím pádem zůstat volný, využitý výhradně zelení.

park Čtyři Dvory

celkový půdorys parku

Parkem probíhá okružní cesta s asfaltovým povrchem. Ta tvoří hlavní komunikaci, přes kterou je park napojen k přilehlým ulicím. Zbytek území je protkán sítí písčitých cest a pěšin se zpevněným povrchem. Podél nich jsou rozmístěny lavičky, veřejné osvětlení a další drobné objekty sloužící návštěvníkům parku. Centrální poloha Kruhu v parku umožňuje stálý kontakt návštěvníků s přírodou a optimální vztah mezi dětskými hřišti a okolní zelení.

park Čtyři Dvory

vizualizace interiéru kavárny

cd_krajina1
cd_krajina2
cd_krajina3
cd_krajina4
cd_krajina5
cd_krajina6
cd_krajina7

schéma vrstvení jednotlivých rovin projektu

Motiv kruhu se objevuje i v řešení zeleně - rastry, do nichž umisťujeme stromy, jsou vepsány do kruhových půdorysů. Tyto vegetační ostrůvky však mají díky zeleni mnohem jemnější charakter než centrální plocha se sportovišti. V rámci jednotlivých vegetačních skupin kombinujeme různé materiály tak, aby každý z nich nabízel jiné kvality a vizuální struktury - borovice v mlatovém povrchu, břízy v trávníku, borovice v louce apod. Maximálně zachováváme stávající porost, tvořící od počátku třetí rozměr návrhu. Parkový trávník užíváme jen v ploše rekreačně exponované. V ostatních plochách pracujeme s vegetací pouze pomocí cílené údržby.

Kruh je samotné srdce parku. Je nejrušnějším místem v celém řešeném území. Sdružuje k sobě všechny intenzivně využívané plochy jako jsou sportovní hřiště, skatepark, dětské hřiště, pískoviště a další. Kromě sportovních aktivit je v něm i budova zahrnující kavárnu, půjčovnu, veřejné WC a zázemí celého parku. Kruh je uvažován jako otevřený a volně průchozí. Protíná ho pěší zóna, ze které jsou přístupná jednotlivá hřiště. Je z ní dobrý výhled takřka na celé řešené území. Je vybavena stoly se židlemi, ze kterých může mít rodič dohled nad svým dítětem hrajícím si např. na pískovišti nebo na přilehlém trávníku. Stále budou rodičům na očích a to i když se vydají na větší vzdálenost od Kruhu.

park Čtyři Dvory

půdorys centrálního kruhu s hřišti, sportovišti a zázemím

park Čtyři Dvory

řez centrálním kruhem s hřišti, sportovišti a zázemím

Park Čtyři Dvory bude prostorově sevřen plánovanou okolní výstavbou. Z východu a západu to bude obytná resp. smíšená výstavba doplněná hokejovou halou, z jihu plánovaná budova Rejnoka a ze severu dopravní spojka. Z těchto důvodů návrh koncentruje většinu sportovních aktivit do jednoho místa - Kruhu. To umožní minimalizovat množství umělých ploch hřišť a přenechat většinu území volnému trávníku, loukám a stromům.

Návrh vytváří na řešeném území čtyři metry širokou okružní cestu, schopnou pojmout chodce, kondiční běžce, in-line bruslaře a případně i cyklisty (hlavní cyklistický tah je plánován mimo řešené území) a provést je po parku. Tento asfaltový okruh je doplněn sítí cest a pěšin s písčitým nebo mlatovým povrchem.

park Čtyři Dvory park Čtyři Dvory

umístění centra parku, okružní cesty a její napojení na okolí

©2007-2019 demoplan, info