demoplan

Architektura a veřejný prostor

Dům se srdcem

Dům se srdcem

autoři: Jiří Koten, Marisa Lechthaler
Penzion IV, ul. Hálkova, Opava, soutěž, 2012

Návrh domu s pečovatelskou službou v Opavě klade hlavní důraz na každodenní společenský kontakt jeho obyvatel.

Ústředním místem celé budovy je prostor schodiště - srdce - kolem kterého jsou umístěny všechny společné prostory: společenská místnost, terasy, sušárna prádla. Na prostorných podestách jsou nabídnuty možnosti k sezení.

Před vstupem do budovy jsme navrhli malé veřejné prostranství, které nejen zajišťuje důstojný vstup do budovy, ale nabízí i místo pro trávení času. Společenská místnost slouží jak každodennímu provozu tak i k pořádání různých společenských akcí menšího významu (promítání fotek nebo filmů, oslavy svátků, …). V místnosti jsou také regály s knihami a časopisy a společná kuchyně. Jak ve společenské místnosti, tak ve venkovním prostoru jsou umístěny dětské koutky, které jsou důležité pro rodinné mezigenerační soužití.

Všechny byty mají jednoduchou dispozici s jednou obytnou místností a bezbariérovou koupelnou. Důraz je kladen především na malou hloubku dispozice a tím tedy kvalitní osvětlení bytových prostor.

Z urbanistického hlediska udává směr nepříliš zdařilá budova na jihozápadní straně od pozemku. Bloková zástavba naznačená tímto domem se sice nikde v okolí nevyskytuje, ten ale jinou možnost než alespoň částečné pokračování bloku nenabízí.

situace

Dům se srdcem

axonometrické schéma

Dům se srdcem

pohled od jihovýchodu

Dům se srdcem

půdorys vstupního podlaží

Dům se srdcem

půdorys 2-4.NP

©2007-2019 demoplan, info