demoplan

Architektura a veřejný prostor

kaple Ležáky

kaple pro pietní území Ležáky

soutěž, 2011

Kaple je umístěna na kopci nad areálem pietního území. Svým hlavním průčelím je orientovaná na jih, na místo, kde kdysi byla obec Ležáky. Stojí na konci bývalé přístupové cesty, která vesnicí dříve procházela.

Pro utváření vlastní hmoty kaple bylo rozhodující optické propojení stavby s bývalou vesnicí. Je proto trojúhelníkového půdorysu s otevřenou jižní stranou. Úhel zbylých dvou stěn (tj. stěn severovýchodní a severozápaní) byl volen tak, aby bylo z interieru objektu možné vidět veškeré dochované fragmenty Ležáků. Kaplička de facto shlíží na celou oblast bývalé vesnice. V jejím “zorném poli” se vyskytují všechny pozůstatky obydlí dělníků, kteří zde žili.

kaple Ležáky

situace

kaple Ležáky

celkový pohled

kaple Ležáky

axonometrie - koncepční schéma

kaple Ležáky

půdorys

Vzhledem ke své otevřenosti je objekt vhodný i k pořádání větších akcí. Otevřená dispozice půdorysu umožňuje, aby dění v kapli přihlíželo mnohem více lidí, než je její kapacita. Kněz, řečník nebo jiný účinkující stojí v závěru kaple (v severním rohu před křížem). Přihlížející pak mohou stát či sedět v kapli na lavicích nebo sledovat dění z venku a to i ze vzdálenějších míst.

kaple Ležáky

příčný řez

kaple Ležáky

pohled od přístupové cesty

©2007-2019 demoplan, info