demoplan

Architektura a veřejný prostor

náměstí Jihlava

náměstí Jihlava

spoluautor: nonconform architektur vor ort
soutěžní návrh na cenu Petra Parléře, 2009

Masarykovo náměstí v Jihlavě je příliš velké pro potřeby svého města. Opticky jsme ho zmenšili různými úpravami. Novým přeuspořádáním dlažby vznikl jakýsi zip, který jakoby stahuje obě delší strany náměstí k sobě. Stávající nahodile rostlou zeleň jsme na západní straně doplnili tak, aby vznikla opticky oddělená místa vhodná k nejrůznějšímu trávení volného času. Na východní straně jsme naopak stromy odstranili. Vyniknou tím reprezentativní budovy jako je radnice nebo kostel. Odstranili jsme i stromy ve středu náměstí tak, aby vzniklo důstojné místo kolem morového sloupu. Do centrální části je navržena lehká stavba kavárny, která tvoří protiváhu k masivní budově obchodního domu ze 70.let.

prezentace_jihlava_cpp_A4-15 001
prezentace_jihlava_cpp_A4-15 028
prezentace_jihlava_cpp_A4-15 075
prezentace_jihlava_cpp_A4-15 097
prezentace_jihlava_cpp_A4-15 125
prezentace_jihlava_cpp_A4-15 209

axonometrický pohled

náměstí Jihlava

Díky své bohaté historii disponuje Jihlava rozlehlými podzemními prostorami. Jejich půdorys jsme promítli do dlažby náměstí. Spletitý systém katakomb a tunelů je tak patrný i z exteriéru. Tu a tam jsou do dlažby z vrchu umístěny "obrácené periskopy" umožňující nahlížet návštěvníkům do vlastních podzemích prostorů.

náměstí Jihlava

Zrušeny jsou rovněž bariéry, které brání volnému pohybu chodců. Stávající parkovací místa mohou být za běžného provozu využívána. V době konání slavností či festivalů je však možné jejich počet jednoduše omezit.

náměstí Jihlava

celkový půdorys

náměstí Jihlava

podélný řez náměstím

©2007-2019 demoplan, info