demoplan

Architektura a veřejný prostor

Malé náměstí v Železném Brodě

Malé náměstí v Železném Brodě

soutěž, 2012

Cílem návrhu na přestavbu Malého náměstí v Železném Brodě je nabídnout občanům i návštěvníkům města kvalitní veřejný prostor s dostatkem veřejných a komerčních služeb, který by oživil jak samotné náměstí, tak širší okolí.

V současné době slouží Malé náměstí především jako křižovatka, která znemožňuje chodcům přístup do města, nedůstojně dominuje sousedícím historickým objektům a vůbec znesnadňuje přístup do celé památkové rezervace.

Malé náměstí v Železném Brodě

urbanistické schéma

Navrhujeme přeložit severojižní komunikaci vedoucí přes náměstí na východní břeh potoka Žerovník. Uvolněný prostor by byl vyhrazen výhradně chodcům. Vznikne tak pěší zóna, spojující břeh řeky Jizery a Malé náměstí

Malé náměstí v Železném Brodě

celkový půdorys

Auta projíždějící v současné době přes Malé náměstí jsou odkloněna k potoku Žernovník. Ulice Jirchářská je vzhledem ke svým stísněným podmínkám přeměněna na obytnou ulici. Průjezd přes náměstí do ulic Hluboká a Františka Balatky je zakázán. Obě ulice zůstávají přístupné z opačných stran. Na náměstí a pěší zónu je možné vjíždět ve speciálním denním režimu (ranních hodinách) pouze zásobovacím vozidlům případně rezidentům. Provoz v ulici Železná zůstává nezměněn.

Malé náměstí v Železném Brodě

pohled z druhého břehu Jizery

Malé náměstí v Železném Brodě

axonometrické schéma

Nově navržené objekty zachovávají měřítko stávající zástavby. Do prostoru Malého náměstí jsme navrhli 4 základní objemy domů, z nichž některé jsou dále členěné. Zachovali jsme uliční čáry původní zástavby a uspořádali nové budovy tak, aby odpovídaly současným nárokům.

©2007-2019 demoplan, info