demoplan

Architektura a veřejný prostor

rozhledna Kelčský Javorník

Rozhledna Kelčský Javorník

statika: Jakub Lukavec / www.statika-lukavec.czexternal link
soutěž, Kelčský Javorník, 2012

Základní myšlenka návrhu rozhledny na Kelčský Javorník je nabídnout návštěvníkům nejen rozhled z vyhlídkové plošiny ale i zajímavý výstup vlastní rozhlednou. Cílem návrhu je, aby už samotná cesta na nejvyšší platformu věže byla pro lidi něčím zajímavým a zábavným.

Proto jsme navrhli věž se schodišti a mezipodestami, které se složitě vinou interiérem rozhledny. Na některých místech vystupují ven a vytvářejí balkóny. Návštěvník tak při výstupu prochází různě orientovanými vyhlídkami s rozmanitými pohledy do okolí. Celkové panorama se mu nabídne až na nejvyšším podlaží. Některé balkóny jsou navrženy přes celou šířku stěny rozhledny. Na nich jsou umístěny lavičky sloužící k odpočinku unavených turistů.

Věž má z venku jednoduchou formu přes 33m vysokého hranolu čtvercového půdorysu 6x6m. Složitost vnitřního uspořádání rozhledny je patrná díky řídkému laťování, které na rozhledně vytváří jakýsi lehký závoj. Ten porušují pouze balkóny trčící v různých výškách z těla stavby. Kolemjdoucí má tak pocit, že věž je jakousi hříčkou, ve které se lidé potkávají a objevují na různých místech po obvodu budovy.

rozhledna Kelčský Javorník

pohled do interiéru 7. NP

rozhledna Kelčský Javorník

jeden z mnoha průhledů skrz konstrukci podlažních desek

rozhledna Kelčský Javorník

schematické znázornění výstupu rozhlednou

rozhledna Kelčský Javorník

půdorys 4.NP

rozhledna Kelčský Javorník

řez rozhlednou

©2007-2019 demoplan, info