demoplan

Architektura a veřejný prostor

rozhledna Loosdorf

Rozhledna Loosdorf

spoluautorka: Barbora Welterová
rozhledna, Loosdorf (AT), 2. místo v soutěži, 2007

Projekt vyhlídkové věže na kopec u hornorakouského Loosdorfu neuplatňuje tradiční schéma podobných staveb, tj. stereotypní stoupání po schodech zakončených výhledem. Zajímavý jsme se snažili navrhnout již samotný výstup rozhlednou. Její schodiště je proto tvořeno různě orientovanými rameny, jejichž podesty jsou de facto balkony vyčnívající ven z těla věže. Návštěvník tak při výstupu prochází různě orientovanými vyhlídkami s rozmanitými pohledy do okolí. Celkové panorama se mu nabídne až na nejvyšším podlaží.

Konstrukce je kombinovaná - převažuje modřínové dřevo doplněné ocelovými prvky (táhla, patky, ...). Základem jsou vertikální nosné sloupky nesoucí jednotlivé prefabrikované podlažní desky. Vnější plášť je navržen z vertikálních latí vytvářejících jemnou poloprůhlednou strukturu. Zavětrování řeší ocelová táhla umístěná do stěn vnějšího pláště. Výška vyhlídkové plošiny je 15m.

rozhledna Loosdorf

schematické znázornění výstupu rozhlednou

rozhledna Loosdorf

jeden z mnoha průhledů skrz konstrukci podlažních desek

rozhledna Loosdorf

celkový pohled

rozhledna Loosdorf

řez

rozhledna Loosdorf

každé podlaží má jiný půdorys

rozhledna Loosdorf

noční pohled

©2007-2019 demoplan, info