demoplan

Architektura a veřejný prostor

Stanice Štvanice

Stanice Štvanice

Příspěvek na festival architektury reSite, Praha, 2012

Štvanice je ostrov na řece Vltavě položený v bezprostřední blízkosti centra města Prahy. Nachází se na něm rozlehlý park a bezpočet sportovišť s dominantním tennisovým stadionem. Byť se nalézá na tak lukrativní poloze, je jeho valná část zanedbaná a neudržovaná. Příčinou je, mimo jiné, jeho nedostačující dopravní napojení na okolní části metropole. Ostrov je dopravně dostupný výhradně autem případně pěšky. Hromadná doprava zde zastávku nemá. Štvanici spojuje s pevninou pouze železniční most a most s dvouproudou silnicí a tramvajovou linkou, která tu ale nestaví.

Tím pádem patří celá lokalita mezi málo navštěvovaná místa, ačkoliv značné procento plochy ostrova pokrývá nádherný park mající obrovský potenciál. Mimo zeleň zabírá zbývající prostor především bezpočet sportovišť s dominantním tennisovým stadionem, který na pár dní v roce přiláká velké množství lidí. Jinak je ostrov zajímavý pouze pro úzké zájmové skupiny lidí (tennis, skatepark apod.)

Stanice Štvanice

současná dopravní situace napojení ostrova na pevninu

Náš návrh zřizuje na Štvanici tramvajovou zastávku. Tím se celá lokalita stane snadno dostupná novým, širším skupinám návštěvníků. Zastávka je navržena jako dvouúrovňová. Cestujícím dovoluje vstoupit na ostrov aniž by museli přecházet vysoce frekventovanou komunikaci. V bezprostřední blízkosti zastávky (např. ve viaduktu pod vozovkou) předpokládáme zřízení nových komerčních prostor. Budou nabízet služby nejrůznějšího charakteru (obchody, kavárny, kluby atd.). Díky nim bude místo frekventované téměř v každou denní dobu, což krom jiného zvýší bezpečnost návštěvníků i v pozdních hodinách. Vlastní plocha Štvanice pak vyžaduje pouze malé úpravy, aby mohla sloužit velkému počtu lidí jako prostorný park s kontaktem s řekou.

01_1-pred
02_1-po
03_2-pred
04_2-po
05_3-pred
06_3-po

plocha parku vyžaduje pouze malé úpravy

Stanice Štvanice

lokalita se stane snadno dostupná novým skupinám návštěvníků

Stanice Štvanice

vizualizace tramvajové zastávky

Stanice Štvanice

řezopohled zastávky tramvaje

Stanice Štvanice

půdorys spodní úrovně zastávky

Stanice Štvanice

půdorys horní úrovně zastávky

©2007-2019 demoplan, info