demoplan

Architektura a veřejný prostor

Územního plán města Blatná

Územní plán města Blatná

soutěž, 2012

Ideový návrh řešení územního plánu města Blatná rozvíjí existující kvality stávající urbání struktury. Blatná má kompaktní historické centrum, ale poměrně rozvolněnou zástavbu v dalších částech města. Ta nabízí množství příležitostí k rozvoji města i bez jeho plošné expanze.

Územního plán města Blatná

Město Blatná má trvale stagnující počet obyvatel. Požadavky na zvyšování plochy pro výstavbu tedy nejsou akutní, přesto však v důsledku rostoucích nároků na užitné plochy pro bydlení i práci existují. Proto je nutné zaměřit pozornost především na stávající zástavbu, snažit se využít potenciál volných ploch v rámci stávajícího zastavěného území a omezit zabírání plochy okolní krajiny.

Územního plán města Blatná

Sídelní útvar má mít srozumitelnou formu. Čitelný musí být nikoliv pouze na (územním) plánu ale především z horizontu očí občanů a návštěvníků. Definování jasného tvaru, tj. hranice mezi městem a krajinou napomáhá porozumění a identifikaci sídelního prostoru. Vedení hranice zastavěného území tedy určuje způsob, jakým bude celé město (ale i okolní krajina) vnímáno.

Územního plán města Blatná

Na ploše města jsme vytipovali řadu pozemků vhodných pro transformaci na adekvátní využití. Jsou to jak nezastavěné tak zastavěné plochy, které jsou ve veřejném i soukromém vlastnictví. Některé je možno využít bez větších problémů, u jiných je nezbytné tyto plochy nejprve sanovat.

Nově zastavované plochy jsme navrhli především v blízkosti ulic na místech, které jsou v současné době využité neodpovídajícím způsobem.

Územního plán města Blatná

Rozvoj jedné ze základních hodnot města Blatná představuje aktivní přístup k utváření sídelní zeleně. Její propojení s okolní krajinou je přednost, jež město v současnosti příliš nevyužívá. Zelené pásy luk, polí, lesů i vodních toků prostupují ve výběžcích do samého centra Blatné. Díky nim jsou obyvatelé a návštěvníci v častém kontaktu se zelení. Krajinnými pásy vedou pěší stezky napojené na vycházkové cesty vedoucí do okolí města.

Územního plán města Blatná

Město Blatná je městem turismu. Jak historické centrum města tak jeho blízké i široké okolí přitahují svojí atraktivitou široké spektrum návštěvníků – mezi nejtypičtější patří rodiny s dětmi, senioři a sportovci. Jim musí Blatná odpovídajícím způsobem prezentovat své hodnoty. To znamená historické centrum a především krajinu, která město obklopuje. Na splnění tohoto předpokladu automaticky naváže navýšení počtu nabízených služeb, které přispěje k ekonomické stabilitě obce. Procházky (nordic walking), turistika, běh, cyklistika, jezdectví a rybaření jsou činnostmi pro které je město Blatná ideální. Jednoduchými opatřeními (např. přehledným městským orientačním systémem, kultivací turistických tras apod.) lze tyto aktivity propagovat.

©2007-2019 demoplan, info